Sunday, June 29, 2008

My new lover(s)

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

So adorable! (Chú thích không lầm, Beibei, Baobao và các bạn. Baobao = Bảo Bảo, Beibei = Bối Bối của một Mr. )

3 comments:

  1. Dạ không ạ, ảnh em ăn trộm thôi :P

    ReplyDelete
  2. Ảnh em chụp à? Dễ thương thế!

    ReplyDelete
  3. Chị thích cái em beo béo mặt ngu ngu thứ 4 từ cuối lên :)

    ReplyDelete